Всё сломалось?
George Orwell обложка к книге 1984
Рейтинг:
Объем: 177 стр.
Год издания: 1949
Перевод: T. Width

Få av etterkrigstidens bøker har øvd større innflytelse enn George Orwells mesterverk fra 1949. 1984 er en djerv framtidsfabel som sikter inn på å avsløre totalitære systemer, og er slik sett en forsvarstale for individets rett — og dermed minst like aktuell i dag, selv om det magiske årstallet for lengst er passert. Handlingen er lagt til et mørkt og dystert bysamfunn, en framtidsvisjon av London, hvor Store Bror alltid ser deg og Tankepolitiet leser innbyggernes tanker. Hovedpersonen Winston Smith befinner seg i stor fare. Hans hukommelse fungerer fortsatt, stikk i strid med styresmaktenes retningslinjer. Deres mål er å oppnå kontroll over innbyggernes bevissthet og følelser, over fortid og framtid. Og i dette prosjektet er det viktig for Sannhetsministeriet å utarbeide ”nytale”, et språk som skal gjøre det umulig å tenke avvikende tanker.

Как вам книга? Поделитесь своим мнением: